Вие сте средната величина от петте души, с които прекарвате най-много време.