Връх Митикас в Олимп покорен за юбилея на Алпийския клуб в Хасково