Екипи от всички болници ще дежурят в УМБАЛ „Св. Георги“