Тео Ушев: Трима "подсъдими" влизат в бар "Екли'аст"...