Общината обяви обществена поръчка за изпълнение на транспортната схема