ЕК одобри грантовата схема до 150 хил. лв. за средните предприятия