Българите в германските кланици са получавали най-ниски заплати