Гръмналият котел в "Свилоза" минал стрестестове преди 3 месеца