Относително спокойно е в Ловеч в извънредната ситуация