Президентът на Албания поиска дългосрочна стратегия срещу COVID-19