Само един от трима италианци е направил резервация за лятото