Съдът определи: Отнема се в полза на държавата имуществото на братя Галеви на стойност 4 250 189 лв.