ЕК: Икономическите нагласи в ЕС и еврозоната се възстановяват