Доходността от индустриални имоти и търговски центрове в Европа се сближава