Разширяват секторите, които могат да кандидатстват по 60/40