Германия трябва да поеме риска за партньорство с Русия