2.5 милиона българи притежават акции с номинал 2.5 милиарда лева, за които не знаят