Изглежда предрешено - ето как и колко ще продължи да действа мярката "60 на 40"