EK одобри българска схема от 200 млн. лв. в помощ на средния бизнес - Финансов дневник