Служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е с COVID-19