БХК с годишен доклад за правата на човека: Регрес в повечето наблюдавани сфери