Спадът на пътуванията в чужбина е с близо 84% през май