Потенциална COVID-19 ваксина на CanSino е одобрена за военна употреба в Китай