0.4655 лв. нетен дивидент ще раздаде Актив Пропъртис на своите акционери