ЕС вероятно ще се отвори за 15 държави от сряда, но не и за САЩ и Русия