Наемат 77 безработни за поддръжка на градинки, пътища и охрана в Хасковско