Героят на балканските народи, Капитан Петко войвода, умира беден и неоценен от българите