30 юни е крайният срок за фирмите и едноличните търговци да декларират и платят данъците си