Един от способите, помагащи ни да открием некачествени спирачни накладки и "ментета"