Общинският съвет открива процедура за определяне на съдебни заседатели