„Та Кунг Пао": Разпространението на COVID-19 вероятно е започнало по-рано, отколкото смятаме