Ограничават туристите на Седемте рилски езера, ще вървят само по пътеки