„Предпоследната крачка“ - Историята на Кирил Николов – Дизела