София е 20-ият най-перспективен технологичен град на бъдещето в Европа