Япония поведе червената вълна на борсите в Азия днес