Пътуванията на българи в чужбина намаляват с 83% през май