Североизточно държавно предприятие ще участва в кампанията „Гора на орела“