Собствениците на пикапи се отказват от алкохола и кафето в името на любимите си превозни средства, но не и от секса