Слабост за петрола и азиатските пазари в началото на седмицата