В Министерството на енергетиката е установен случай на Covid-19