Изследователи на коронавируса изучават всичко - от кърмене до взривни технологии