Връщат пътуващите към Гърция, които не са попълнили декларация