В Министерството на енергетиката е установен случай на COVID-19