Т. Петкова: Без държавна гаранция за „Белене“ и дългосрочни договори