Изгнило дърво премаза 70-годишен мъж на Предел, докато бере гъби