И в министерството на енергетиката установиха случай на COVID-19