Опозицията вместо да поставя акцента върху снимките на Борисов, се занимава с козите на една баба от Ямбол