Акад. Петрунов: Ако оставим епидемията, без да я ограничим, 21 хиляди души могат да умрат