Ние не можем да разчитаме, че само в учебния час ученикът ще усвои всичко