От 1 юли чужденците ще трябва да попълват онлайн формуляр преди пристигане в Гърция